Bonniers synonymordbok

Alfahanne, bloggare, digitalbox, falungong, glömsjuk, kontrollfreak, noceboeffekt, retro, sjucker, taikonaut, är bara några exempel på nytillkomna ord i denna fjärde, helt reviderade utgåvan av Bonniers synonymordbok. Det svenska språket förändras ständigt och nya ord och betydelser letar sig snabbt in och får fäste i vårt språk. Bonniers synonymordbok speglar den utvecklingen med ett tillägg av drygt 2 000 nya ord och omfattar nu 32 000 uppslagsord och 200 000 synonymer. För många uppslagsord anges idiom och fasta uttryck, till exempel kaka söker maka och rocka fett. Urvalet av synonymer är mycket generöst och varierat - här samsas ålderdomliga ord med färska nutidsord, formella ord med starkt vardagliga uttryck - och det är lätt att hitta det ord man söker i den enkla och tydliga uppställningen. Bonniers synonymordbok är ett utmärkt komplement till Bonniers svenska ordbok och en oumbärlig hjälp för den som vill variera och komplettera sitt ordförråd och berika sitt skrivande.
 

Nøkkelord: Språk Synonymer Ordbok