Den ni söker är inte här

Joakim Forsberg har tidigare publicerat de två uppmärksammade romanerna Hur långt är det till Hollywood? och Det börjar ännu tidigare. Titeln på den novellsamling han nu ger ut är talande på flera sätt. Här finns en osäkerhet kring vem som egentligen berättar; dialoger, tankar och människors fantasier känns otäckt exakt avlyssnade. Under ett språk som liksom berättelserna glider undan och iväg, med en humor som drar åt det absurda, anas ett ogripbart hot. Den ni söker är inte här.

Joakim Forsberg är född 1969 och är också verksam som dramatiker.

Nøkkelord: Prosa Noveller

Av samme forfatter: