En gång till

I Bengt Emil Johnsons nya diktsamling tränger sig ett yngre jag till författaren in - en försmädlig, känslosam och ifrågasättande röst. Hans utgjutelser blir en utmaning, de tvingar den vuxne författaren att pröva och förtydliga sina avsiktsförklaringar.

Exempelvis: nu kommer han bakvägen
genom aspridån i sina oxblodsfärgade myggjagare.
Vad trampar han inte på?
Står, som den Trind han är, i bleka vinterljuset.

Nøkkelord: Poesi Samtidspoesi