Försök om litteratur

Försök! Så löd vår uppmaning. Försök att ringa in vad som verkligen intresserar dig i dagens litteratur, konst och teater, eller överhuvudtaget vad som ligger dig varmt om hjärtat. Resultatet har blivit tre böcker med personligt hållna essäer. Bland de skrivande som hör till landets tongivande återfinns författare, konstnärer, skådespelare, forskare och kritiker. Tillsammans blir deras försök en karta över svenskt kulturliv idag. Inte heltäckande, men fullt av uppslag och tidigare oanade förbindelser.

Daniel Birnbaum & Leif Zern, Redaktörer för Bonnier Essä

Nøkkelord: Drama Essay Litteratur Kunst Teater