Ögonblickets tusen årstider

Titeln på Bo Carpelans nya diktsamling är en rad ur den tidigare samlingen Marginalia till grekisk och romersk litteratur (1984), och beröringspunkterna mellan böckerna går djupare än så. I Marginalia skapade Bo Carpelan sina bilder, associationer, aforismer och lyriska fragment inspirerad av läsningen av de grekiska och romerska diktarna. Kortdikterna i Ögonblickets tusen årstider har samma lätta, exakta och avskalat distinkta karaktär, men här är inspirationskällan det upplevda, erfarna, sedda. Dikterna är ett slags 'marginalia till naturen och människonaturen'.

Nøkkelord: Poesi

Andre kunder kjøpte også: