Rött vill till rött

Eva Ströms nya diktsamling skildrar en mors död. Men det är inte döden som regerar i dikterna. Ur moderns gestalt strömmar värme, ljus, och kärlek, här finns en grund för den mänskliga existensen – liv vill liv. För sin diktsamling Revbensstäderna belönades Eva Ström förra året med Nordiska rådets litteraturpris.

Eva Ströms poesi är kompakt, bultande, skimrande i alla färger från \'sälgrått\' till blodrött. Ord som egentligen vill skingras för alla kosmiska vindar hålls samman av urstarka krafter till hårt sammantvinnade dikter. – Aftonbladet

Hör. Här talar någon, gå in, gå in där
Gå in där bakom stängslet
Gå in i den inre allén
Man sjunger på mångahanda språk

 

 

 

Nøkkelord: Poesi