Skapelsens sedelärande samtal

Jörgen Gassilewskis nya diktsamling bär samma titel som Sveriges första tryckta bok, utgiven 1483, och har delvis lånat sin form från den. Den medeltida boken skildrar moraliserande möten mellan Guds skapelser; här sker mötet mellan diktjaget och ett missbrukande par utanför Slakthuset på väg till Globens köpcentrum. Det är november 1999 och seklet går mot sitt slut. Texten utvecklar sig till en allegori över empatins villkor, skapandet och poesin, det tryckta ordet och inte minst ögonblicket och minnet. Gassilewski slår en båge mellan dessa båda skapelsens samtal och åstadkommer en svindlande känsla av samtidighet och delaktighet.

 

Nøkkelord: Poesi Samtidspoesi Audiatur