Skillnadens konst

Fragmenttanken är sedan ett par decennier starkt närvarande i samtidens litteratur, bildkonst och filosofi. I sin brett upplagda och perspektivrika bok sätter Anders Olsson in det poetiska fragmentet i ett större historiskt sammanhang: från renässansens intresse för fragmentet som estetisk idé över romantikernas lansering av fragmentet som en egen litterär genre till det nära sambandet mellan fragment och aforism under 1800- och 1900-talen. Därefter kan han följa hur aforismen poetiseras hos Vilhelm Ekelund och Gunnar Björling, och i närläsningar av Bengt Emil Johnson, Katarina Frostenson och Ann Jäderlund visar han hur betydelsefull fragmentets roll är i samtida svensk poesi. I ett avslutande kapitel reflekterar han över den obegriplighetsdebatt som åtföljt en rad av bokens författarskap, från Friedrich Schlegel till Ann Jäderlund.

Anders Olsson är professor i Litteraturvetenskap i Stockholm och poet. Senast publicerade han Läsningar av Intet, en studie av den poetiska nihilismens tradition.

Nøkkelord: Essay Litteratur Litteraturvitenskap

Andre kunder kjøpte også: