Spinnaker

Susan Howe (f. 1937), tidigare bildkonstnär och numera professor i litteratur, är en ledande poet i USA och förebild för de på senare år så omtalade language-poeterna. Dikten och dess gränsområden, ordet och den rörliga bilden, montaget, minnet, kriget är ämnen i denna kombinerade essä- och diktbok med vilken hon introduceras i Sverige.

Den inledande essän är en inträngande studie i två stora filmskapares arbeten – Andrej Tarkovskij och Chris Marker. Susan Howes poesi, som här presenteras med två diktsviter, är präglad av en radikal språklig reflektion som samtidigt bärs av en känslomässig intensitet öppen mot händelsernas dolda sida, de knappt hörbara rösterna, språkets mysterium lika mycket som tystnadens.

Nøkkelord: Essay Poesi Oversettelse Gjendiktning

Andre kunder kjøpte også: