Stjärnfall. Om sf

”Vad science fiction är kan man lätt urskilja. Det är en litterär undergenre, som främst odlats i USA och som spridits via vissa kända tidskrifter eller pocketboksförlag och som man förknippar med vissa författarnamn. Genren är framförallt 'populärlitterär'. På ett annat plan kan man säga att själva försöket att i litterär form fånga det osägbara är vad man förbinder med all litteratur. Den bok vi har tänkt oss att skriva är inte så mycket en översikt eller kartläggning av sf-genren som en prövning av litteraturen i sig, dess möjligheter och, om man så vill, dess gränser.”

Så presenterar de tre författarna Lars Jakobson, Ola Larsmo och Steve Sem-Sandberg Stjärnfall, vari de i varsin essä belyser sf-genren utifrån olika perspektiv.

 

Nøkkelord: Essay Science fiction

Andre kunder kjøpte også: