Tre dramer

Becketts pjäser i nyöversättning!

I väntan på Godot, Slutspel och Spel samlas här i en volym för att fira Samuel Beckett som skulle ha fyllt hundra år i april 2006. I samband med utgivningen kommer det att vara seminarier på ABF. Magnus Hedlund är den som översatt och gjort urvalet.

Nøkkelord: Drama Oversatt drama