Under jorden i Berlin

Det är under andra världskrigets slutskede. Berlin går mot sin undergång. Många judar har lyckats rädda sig undan Gestapo och håller sig nu gömda i staden. Ständigt på flykt, utan skydd, utan legitimationspapper, utan ransoneringskort, gömmer de sig i fuktiga källarhålor eller kyliga sommarstugor. Och trots allt lever de också ett slags vardagsliv, där kärleken, vänskapen, svartsjukan och avunden har sin plats. Många av dem möter till slut sitt öde i utrotningslägren, andra lyckas fly till utlandet.

Under jorden i Berlin är en dokumentärroman - skriven i krigets skugga - om hur judar i Berlin lever, älskar och dör under Nazitysklands sista tid.

Friedrich Strindberg (död 1978) var son till Frieda Uhl och Frank Wedekind och föddes inom moderns äktenskap med August Strindberg. Han växte upp i Tyskland och skrev som flykting i Sverige den roman som han 1945 skulle ge ut under psudonymen Fredrik Uhlson. I en fyllig efterskrift lyfter nu Jan Myrdal - mer än ett halvsekel senare - hans roman ur glömskan.