Vittringar

Bengt Emil Johnson, född 1936, har sin hemort i Saxdalen i södra Dalarna. Han är musiker, radioman och författare, främst lyriker. Han debuterade 1963 och har hittills givit ut sammanlagt sjutton diktsamlingar. Det går att urskilja ett par olika skeden i hans författarskap. Dikterna i hans sextiotalsböcker kallas gärna för konkret poesi. Mot mitten av 70-talet började han skriva en naturlyrik som blev nyskapande och i hans senaste samlingar hörs ofta ett direkt och vardagligt tilltal, som ger dikterna en berättande karaktär. Men genom hela författarskapet finns en ovanlig språklig rörlighet och en strävan att från olika håll söka sig ner mot elementära livförhållanden. Det är Bengt Emil Johnson själv som har ställt samman dikterna i denna urvalsvolym och de är hämtade från flertalet av hans diktsamlingar. Här finns också två nyskrivna dikter.

Nøkkelord: Poesi