Tarnac, en forberedende handling + Å prøve å være så nøyaktig som mulig: En samtale

240,-

Tarnac, en forberedende handling er et møtepunkt mellom to akser: En politisk-aktuell og en geografisk-biografisk. Tarnac var i 2008 åsted for en autonom kommune som ble utsatt for et angrep av det franske antiterrorpolitiet, og hvis antatte leder, Julien Coupat, måtte sitte i fengsel i et halvt år på bakgrunn av nye ekstraordinære bestemmelser som gjør at man kan dømmes også for handlinger som kan vurderes som en forberedelse til en terroristisk handling. Tarnac er også et sted fra Jean-Marie Gleize egen barndom han stadig vender tilbake til, både konkret og i erindringen. Tarnac, en forberedende handling inngår i en syklus av bøker som alle er utkommet i serien Fiction & Cie på Éditions du Seuil, der Jean-Marie Gleize via ulike post-poetiske og post-generiske strategier forsøker å nærme seg «virkelighetens svarte tegn».
 
Jean-Marie Gleize (f. 1946) er har utgitt en rekke diktbøker og artikkelsamlinger om poesi- og litteraturteori, og har markert seg som den ledende teoretikerne for den nye franske poesien, og særlig for det han selv kaller post-poetiske praksiser. Han har tidligere vært professor i språk og litteratur ved Universitetet i Aix-en Provence, og ledet Centre d’études poétiques ved École normale supérieure i Lyon. Tarnac, un en forberedende handling er også oversatt til engelsk.

 

Utdrag fra Thomas Lundbos intervju med Jean-Marie Gleize:

… Frans går barføtt (se den første scenen i Rosselinis film) sammen med sine følgesvenner i regnet, på vei til stedet der det første samfunnet (hytter) grunnlegges; denne ‹kommunismen› i den primitive kristendommen er noe som griper meg svært dypt. I min tekst (og i min personlige erfaring) blir den fransiskanske åndeligheten sammenstilt, eller sammenvevd, med de perspektivene som åpnes av det jeg kaller en ‹eksperimentell politikk› (og som jeg finner et eksempel på i Tarnac-kommunen). Det oppstår i det minste en kontakt som kanskje kan forårsake en slags ‹kortslutning› i leserens bevissthet. Dette er det essensielle temaet i boka.

… Ordet ‹Tarnac› i tittelen betegner både landsbyen (der det altså ble gjort noen vilkårlige arrestasjoner i henhold til den nye politiske lovgivningen) og selve boka som leseren har mellom hendene. For bøker er handlinger (tror jeg). Betegnelsen «forberedende akt», som tas ut av sin opprinnelige sammenheng, og slik innrettes og lades på nytt, berører en spesiell oppfatning av tiden slik den utfolder seg innenfor det tekstlige regimet (innenfor denne typen tekstlig regime, poetisk og post-poetisk): For meg handler det ikke om å mane fram fortiden (slik poesien av og til gjør det i sin elegiske modus), heller ikke å besynge framtiden (slik poesien av og til gjør det i sin engasjerte modus), men å bearbeide det jeg kunne kalle en førnåtid (erindringsspor, en barndomsnåtid, som både sansemessig og materielt fortsetter å være tilstedeværende), som legges over en ‹kommende› nåtid. Det er altså en nåtid i flere lag, en nåtid i flere ‹akter›, mens man venter på og forbereder ‹det som skal komme›.

    Thomas Lundbo og Jean-Marie Gleize: Tarnac, en forberedende handling + Å prøve å være så nøyaktig som mulig: En samtale
  • Forlag: Audiatur
  • Utgivelsesår: 2015
  • Kategori: Poesi
  • Lagerstatus:
    Mange igjen
  • ISBN:
  • Innbinding: Heftet

Andre kunder kjøpte også: