Om övernaturlig skräck i litteraturen

Om övernaturlig skräck i litteraturen, vilken är en ovärderlig översikt över skräcklitteraturens historik och utveckling skriven av en av genrens ikoner, vänder sig till såväl den inbitne kännaren som till den nyfikne nybörjaren. Här får man en inblick i H.P. Lovecrafts eget litterära universum, men även en historisk odyssé över genrens framväxt – från den gotiska romanen till det som med Lovecraft själv som främsta representant på 1930-talet kom att kallas ”Weird fiction”, en sammansmältning av skräck, fantasy och science fiction.
Lovecraft följer skräckgenrens utveckling via mästare som Edgar Allan Poe och Ann Radcliffe fram till de med Lovecraft samtida Lord Dunsany och Arthur Machen, bland många fler.

Lovecrafts kulturella inflytande har under 1900-talet varit enormt. Han har stått som inspiratör för såväl hårdrocksband som Black Sabbath, som världsförfattare som Jorge-Luis Borges och samtida europeiska intellektuella som Michel Houellebecq.