Altings A

ALTINGS A er en antologi af computerskabte tekster. Bogen rummer digte og kortprosa, men også visdomsord, læserbreve og nytårstaler.

Fælles for teksterne er, at de er frembragt ved kombinationer af vilkårlighed og systematik.
Resultatet er en overrumplende og inspirerende samling, der åbner døren til sprogets maskinrum på klem. Digteren Tomas Thøfner har udviklet de programmer, der har skabt computerpoesien, men har ellers blandet sig så lidt som muligt.

Tomas Thøfner har bl.a. udgivet:
ALTINGS A
DET SYNKRONE med fotograf Thyra Hilden
HYPOTESER FOR TO STEMMER med Morten Søndergaard
SJÆLENS ATOMER
TANKENS ALKYMI

Nøkkelord: Poesi