Anna Blomst: og andre digte

Kurt Schwitters (1887-1948) var tysk maler, grafiker, digter og en af dada-bevægelsens helt store skikkelser. Han er mest kendt for sine collager, men han var også en stor og vild digter, som på særegen vis kombinerede tidens strenge ekspressionistiske idealer om syntaksopløsning med humoristiske og absurde collageindslag, ready-mades og rim og remser i en vedvarende udforskning af grænserne for sproglig mening.

Til hans mest kendte værker hører det muntre, dadaistiske kærlighedsdigt Til Anna Blomst" fra 1919 og ”Ursonaten”, en musikalsk komposition af nonsens og sproglyde, som begge er inkluderet i dette udvalg af poesi, kortprosa og konkretdigtning.

Dette tosprogede udvalg af digte er oversat af Lars Bukdahl, som også introducerer forfatterskabet i bogens forord.


Nøkkelord: Poesi Oversettelse Gjendiktning Avantgardistisk poesi

Av samme forfatter: