Barnet På Blessings

Blessings er navnet på det landsted, hvor den 80-årige Lydia Blessing har boet alene det meste af sit liv.

En juniaften efterlader et ungt, ugift par deres nyfødte barn ved huset i håb om, at den rige gamle dame kan give barnet en bedre fremtid, end de selv kan.

Det bliver imidlertid mrs. Blessings nyligt ansatte altmuligmand Skip, der finder den lille pige. Imod alle odds tager han hende til sig, skjuler hende på sit værelse og sætter sig ind i, hvordan man plejer et spædbarn. Da det uundgåelige sker og mrs. Blessing opdager barnet, bliver hun først modvilligt, men siden helhjertet, inddraget i forsøget på at beholde pigen hos Skip.

For både den gamle dame og den unge mand bliver barnets pludselige tilstedeværelse en katalysator for forandring og selverkendelse – og for mrs. Blessing en anledning til omsider at gøre op med begivenheder i fortiden, som har kastet lange skygger over hendes liv.