Dramatik I Udvalg

Som satirisk dramatiker er J.L. Heiberg (1791-1860) Holbergs arvtager i dansk litteratur. Dog mere raffineret end sin forgænger både i henseende til formens og stilens elegance og til det spektrum af dramatiske genrer, han mestrer. Klassikerseriens foreliggende udvalg belyser netop denne genremæssige variation, idet det rummer både forfatterens ungdommeligt overgivne spex-agtige litteraturkomedie JULESPØG og NYTAARSLØIER, der her for første gang udgives med løbende kommentar, tre af hans større vaudeviller (APRILSNARRENE, RECENSENTEN OG DYRET, NEI), de to vaudevillesituationer EMILIES HJERTEBANKEN og ULLA SKAL PAA BAL (i Bellmans tegn) samt det filosofiske naturfromme Satyrspil" NØDDEKNÆKKERNE.

Bindets tekster spænder dermed over tidsrummet 1816-45. - Udeladt er ELVERHØI (1828), Heibergs hyppigst opførte skuespil (på Det kgl. Teater henved 1000 gange). I enkeltudgave er det genoptrykt 14 gange.

Heibergs dramatik vrimler med allusioner til samtidens litteratur og musik dem bringer noterne blandt andet forklaring på. Efterskriften indsætter de syv værker i litteraturhistoriske, især genrehistoriske sammenhænge.

Udgiveren, dr.phil. Jens Kr. Andersen, Københavns Universitet, har især beskæftiget sig med Holbergs komedier (disputatstrilogien Handling og moral, Professor Holbergs komedier og Holbergs kilder?, 1992-93, foruden en række mindre arbejder). Han er tillige forfatter til flere bøger om dansk litteratur i det 19. årh. og - bredere - til bøger og artikler om nordisk og europæisk litteratur og om litteraturteori.