Forskrevet I-ii

Holger Drachmanns store roman FORSKREVET – fra 1890 er et tidsbillede fra 1880ernes Danmark, der var oprevet af den politiske strid mellem Højre og Venstre og den kulturelle strid mellem borger og boheme. Derved bliver FORSKREVET – også en teaterroman om Det Kgl. Teater over for varieté-tribunen.

Men først og sidst er det en historie om den store, grænsesprængende og umulige kærlighed, med en ombejlede tribunesangerinde Edith i centrum. Hovedpersonerne er den arbejdsomme grafiker Henrik Gerhard og den fandenivoldske bohemedigter Ulf Brynjulfsen deres makkerskab og rivalisering strækker sig gennem romanhandlingen.

Bogen er berømt for sin moderne impresionisme" – sin skrivekunst på sarte, livfulde eller dramatiske indtryk. Men både i sine refleksioner og i motiver og handlingsføring trækker den på megen dansk og udenlandsk tradition.

Universitetslektor, mag.art. Lars Peter Rømbild er forfatter til en række bøger og artikler om dansk og udenlandsk litteratur, bl.a. GEORG BRANDES OG GOETHE (1996). For DSL har han (sammen med E. Kielberg og K. Kynde) udgivet Henrik Pontoppidan: DET FORJÆTTEDE LAND (1891-95). Sammen med Fl. Conrad har han i DANSKE KLASSIKERE udgivet Vilh. Bergsøe: FRA PIAZZA DEL POPOLO (1867-76).