Himalaya Hilton /• Gud Og Gokke /• Tja-a Cha-cha

Dan Turèlls tre sidste digtsamlinger består af spontane noter, dagbogsdigte, indfald, udkast og refleksioner, kort sagt forfatterens skriblen i marginen af Livets Bog i perioden 1989-1993.

I denne sidste trilogi møder vi en Dan Turèll, der er vendt tilbage til sit digteriske udgangspunkt og skærer digtene ned til de mindste bestanddele: en leg med sproget, en aforisme om hverdagen, et lyn af en indsigt.

Det er digte, der samler et helt livs erfaring i en henkastet frase, det er rene og rensede digte af en øvet kunstner, som i løbet af trilogien bliver klar over, at han er ved at tage afsked med sproget og verden.

Den sidste trilogi er Dan Turèll i destilleret aftapning, kogt ind til pulverform og så skarp som nogensinde.