Linieret Papir

I denne samling ser maleren og digteren Per Kirkeby i glimt både tilbage på erfaringer fra eget liv og på en fremtid, der er præget af glæde og energi fra et nyt personligt forhold og af bekymringer for alderens uforudsigelighed.

Han rydder op. "Jeg vil ikke leve i min egen køkkenmødding."

Bogen slutter med erindringsbilleder fra nogle af de byer, hvor han har boet og virket og kommer til sidst med et overraskende spark til lyrikken.

En bog, der indeholder gåder og visdom og giver læseren indsigt i en stor kunstners verden.