Melatonin

 

Digtene i Simon Grotrians nye bog, MELATONIN, er små og større forløb, der hver for sig fungerer som en rejse i et ukendt landskab. Landskaberne er såvel sindets indre forestillingsverdener som de mytologiske, religiøse og overnaturlige landskaber, som vi kender fra for eksempel den surrealistiske malerkunst eller fra den visionære digter William Blake – og ikke mindst fra Simon Grotrians eget forfatterskab.

Grotrians digte er myldrende og billedrige, groteske og apokalyptiske, banale og guddommelige på samme tid og bevæger sig på begge sider af den menneskelige erkendelsesmembran mellem det genkendelige og det uforklarlige.

Simon Grotrian var i år indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris for sin forrige digtsamling, KORSTOGETS LILLE TABEL.