Seks Komedier

 

Bindet indeholder seks af Ludvig Holbergs (1684-1754) bedste og litteraturhistorisk mest interessante komedier:

• Jean de France
• Jeppe paa Bierget
• Ulysses Von Ithacia
• Erasmus Montanus
• Don Ranudo de Colibrado
• Den Stundesløse

Både karakter- og parodidramatikken er tilgodeset i udvalget, og for første gang i moderne tid er teksterne optrykt efter originaludgaverne (fra 1723 ff), hvis sprogdragt er respekteret. Af hensyn til vor tids læser forsynes teksterne med en omfattende sproglig og real kommentar, der dog også bringer de vigtigste oplysninger, som professionelle litterater (fx undervisere) behøver. Efterskriften indsætter komedierne i litteratur-, teater- og samfundshistoriske sammenhænge.

Udgiveren, dr.phil. Jens Kr. Andersen, Københavns Universitet, har i sin disputats, trilogien HANDLING OG MORAL (1992), PROFESSOR HOLBERGS KOMEDIER (1993) og HOLBERGS KILDER? (1993), beskæftiget sig indgående med Holbergs komedier, som han analyserer strukturelt og forklarer historisk. Han er desuden forfatter til en række bøger og artikler om dansk og europæisk litteratur og om litteraturteori, og han har tidligere udgivet H.E. Schacks PHANTASTERNE samt J.L. Heiberg: DRAMATIK I UDVALG i denne serie.
 

Nøkkelord: Drama Skuespill