Tro, håb og angst

TRO, HÅB OG ANGST giver et usædvanligt indblik i unge tokulturelle pigers vilkår, tanker og drømme i dagens Danmark.

Charlotte Strandgaard stod i 2003 for et skriveværksted i en klub for tokulturelle teenagepiger. Pigerne, som hovedsagelig var muslimer, skrev og fortalte indgående og åbent om de følelsesmæssige, etiske og religiøse problemer ved at være født ind i én kultur og vokse op i en anden, om deres kamp for at holde fast i deres baggrund og skabe deres egen fremtid på samme tid.

Foruden pigernes egne tekster får vi en række personlige livshistorier præget af familiemæssige konflikter, identitetskriser, sammenstød mellem fremmede og danske normer, og ikke mindst et dybt engagement i spørgsmål om tro, religion og personlig moral.

I en række dagbogssekvenser flyttes bogens fiktive fortæller, Amar, til Sydspanien på den tid for over et halvt årtusind siden, da muslimer, kristne og jøder færdedes jævnbyrdigt blandt hinanden – et modbillede til vore dages religionsopdelte verden.

TRO, HÅB OG ANGST har appel til både unge og voksne, der vil forstå den voksende del af den danske befolkning, som har rod i en anden kultur.

Av samme forfatter: