Udvalgte Digte

Af de danske lyrikere fra Guldalderen er Emil Aarestrup (1800-1856) den mest moderne. Han fjerner sig fra samtidens romantiske idealisme, hvad der gør hans lyrik forbløffende nutidig.

Den er en erotisk reflekteret digters udtryk han omgås kvinder og ord med lige stor opmærksomhed.

Her foreligger for første gang siden 1918/1962 et større udvalg af Aarestrups digte med kommentarer. Udvalget indeholder DIGTE (1838), der er den eneste digtsamling, Aarestrup fik udgivet desuden bringes et omfattende udvalg af hans andre digte.

Et tillæg med en række af Aarestrups optegnelser giver et blik ind i hans digterlaboratorium og viser, hvordan han har arbejdet med ordene: deres stoflighed, deres klange og de associationsveje, de baner. Optegnelserne er medtaget i konsekvens af de senere års øgede interesse for sådanne i sig selv poetiske efterladenskaber.

Adjunkt, cand.mag. Dan Ringgaard, Aarhus Universitet, viser i sin efterskrift Aarestrups digte i et litteraturhistorisk spektrum af en række åndshistoriske strømninger og beskriver det poetiske arbejde i digtene med udgangspunkt i deres formtræk og Aarestrups forskelligartede digtformer.


Nøkkelord: Poesi