Bøker fra Daidalos

Kun lagervarer
Förnuftet i historien
Hegel kan läsas på olika sätt. Den som känner till tysk historia vet att Hegel kan vara mycket obehaglig. Men han blir inte mindre obehaglig för... Les mer
Från Marx till marxism
Karl Marx var en tysk forfatter, intellektuell, samfunnsforsker, filosof og politisk økonom. Han fremstår som arbeiderbevegelsens mest... Les mer
Essäer
Bacon är en av upphovsmännen till den moderna filosofin. Han bryter med medeltidens dogmatism och kräver att filosofin grundas på erfarenheten... Les mer
Fattigdom och kapitalism i det förindustriella Europa
Vad kännetecknar fattigdomen i det förindustriella Europa? Var nödens omfattning lika stor i ekonomiskt utvecklade som i ekonomiskt efterblivna... Les mer
Långa vågor i den kapitalistiska utvecklingen
Den belgiska marxisten Ernest Mandel ger i denna bok en historisk belysning av den rådande ekonomiska krisen med utgångspunkt från hypotesen om... Les mer
Salg!
Goethes Faust
Med innledning av Thomas... Les mer
Den estetiska dimensionen
"Allt förtingligande är glömska. Konsten bekämpar förtingligandet genom att få den förstenade världen att tala, sjunga, kanske dansa.... Les mer
Det konkretas dialektik
Den tjeckiske filosofen Karel Kosíks bok Det konkretas dialektik (1963) var ett viktigt bidrag till den intellektuella utveckling som föregick... Les mer
Filosofiska skrifter
Karl Marx var en tysk forfatter, intellektuell, samfunnsforsker, filosof og politisk økonom. Han fremstår som arbeiderbevegelsens mest... Les mer
Psykoanalys och marxism
Wilhelm Reich (født 24. mars 1897, død 3. november 1957) var en psykiater, psykoanalytiker og forfatter født av jødiske foreldre i Ukraina... Les mer
Kapitalets tillkomsthistoria. Bd 1 + 2
Först 1968, alltså 15 år efter Grundrisses andra publicering, utkom ett verk, som med eftertryck riktade uppmärksamheten mot de avgörande... Les mer
Ekonomiska skrifter
Karl Marx var en tysk forfatter, intellektuell, samfunnsforsker, filosof og politisk økonom. Han fremstår som arbeiderbevegelsens mest... Les mer
Demokratimodeller
Vad är demokrati? Vad innebär det att leva demokratiskt? Vad skulle demokrati kunna betyda för oss idag? I Demokratimodeller utforskar David... Les mer
Mediekultur: mediesamhälle
Massmedierna öppnar våra privata liv mot omvärlden. De ger material för tanken och de sätter känslorna i rörelse. De ingår i ekonomiska,... Les mer
En vis är utan idé
I François Julliens En vis är utan idé ges en inträngande bild av klassiskt kinesiskt tänkande utifrån ett antal centrala texter. François... Les mer
Prekariatet. Den nya farliga klassen
”Prekär” betyder ”mycket bekymmersam”. Och den nya samhällsklass som utvecklingsekonomen Guy Standing kallar ”prekariatet” har det just... Les mer