Kampen om sandhederne: Historien om kulturborgerskabets storhed og fald

Et forsøg på at læse folketingsvalget i 2001 som symptom på en række fundamentale forandringer og udviklingstendenser, som allerede havde fundet sted eller var undervejs, men som først blev tydelige som samlet billede netop på dette tidspunkt.

Det var et system af sandheder, som faldt ved folketingsvalget i 2001: troen på at man med provokerende kunst og progressiv pædagogik kan vække småborgeren til demokratisk deltagelse; tilliden til, at intellektuelle kan være moralske vejledere for befolkningen; forventningen om, at den moderne velfærdsstat kan realiseres som et klasseløst værdifællesskab.

Valget blev kaldt et systemskifte og et opgør med klassekampen. Men det, der blev tydeligt, var, at at det danske velfærdssamfund er et klassesamfund, som skaber sin egen ulighed.

Rune Lykkeberg fortæller i Kampen om sandhederne - Historien om kulturborgerskabets storhed og fald om kampen mellem de progressive og de reaktionære og om alliancen mellem den gamle humanisme og den nye kapitalisme.

"En superbog om det kulturelle borgerskabs storhed og fald. 'Kampen om sandhederne' er den første bog, der virkelig både forstår og forklarer valget 2001 og det, der skete derefter." – Hans Hauge, Information

"Rune Lykkeberg er en ung begavet og muligvis venstreorienteret journalist og skribent. Hans nye bog 'Kampen om sandhederne' vidner om et ærligt intellekt, der forstår, hvorfor de venstreorienterede blev opfattet som arrogante. (...) Men Rune Lykkeberg har større ambitioner end blot at beskrive kulturkampen og striden om moralsk overophøjhed. Med sine glimrende og overraskende eksempler fra film og romaner fra det sidste tiår giver han et bud på den generelle samfundsudvikling og på, hvorfor holdninger, der var populære og toneangivende for 15 år siden, ikke er det i dag. Det er glimrende og eftertænksomt gennemført." – Bent Blüdnikow, Berlingske Tidende

Andre kunder kjøpte også:

Av samme forfatter: