Fabrikkpakke: MLF 2013, bok I-IX

1460,-

Ni av ti festivalpublikasjoner designet av Eller med a (kan ikke få anbefalt dem varmt nok). Bøkene er trykket i førsteopplag på 250 ekesmplarer. MYE å tjene på å kjøpe dem samlet.

 

Publikasjoner:

– Gunnar Berge – Reduksjoner Reproduksjoner

– Ida Börjel – Miximum Ca Canny Sabotagemanualerna you cutta da pay, we cutta da shob

– Power Ekroth (red.), Bernhard Ellefsen (red.) & Remi Nilsen (red.) – Fabrikk: Antologi – Møllebyen Litteraturfestival 2013

– Geir Gulliksen – JE SUS (eller hvordan leve)

– Johannes Heldén –Fabriken/The Factory

– Mette Karlsvik – Øy/Ey

– Cia Rinne – should we blind ourselves and leave thebes (a short history of either or)

– Amalie Smith – Fabrikken faller (Oversettelse ved Mira Langeland)

– Eva Tind – objet fabriqué

 

Møllebyen Litteraturfestival er en tverrestetisk festival med et hovedfokus på det skrevne ordet. MLF er tenkt som en biennale. Etter en slik plan skulle vi ikke hatt festival i 2013. Men nedleggelsen av Peterson Paper (som er en av våre nærmeste naboer i Møllebyen i Moss) har utløst en vilje i oss til å lage festival også i 2013. Med temaet «FABRIKKEN».

Fabrikken som et tomt rom er et faktum i hele Norden: Store og små byer forandres, og produksjon erstattes av andre typer virksomheter. En festival og en antologi om FABRIKKEN, som inkluderer perspektiver fra alle de nordiske landene, og med Peterson* i Moss som omdreiningspunkt, vil muliggjøre sammenføring, kontrastering og kritikk. Målet er ikke en samling bidrag som peker i én intellektuell, estetisk eller politisk retning, men heller en vifte av innganger som har det til felles at de er overraskende og at de ikke slutter seg til de etablerte tankemønstrene om byutvikling i en postindustriell era. Å krysse grensene mellom de nordiske landene, så vel som å krysse grensene mellom ulike kunstneriske og analytiske arbeidsmåter, vil skape en plattform for å tenke fabrikken på nytt.

* Peterson Paper var inntil i våres en hjørnesteinsbedrift i Moss, men nå er fabrikkportene stengt for siste gang. 260 ansatte sluttet seg etter en stor konkurs til de mange oppsagte i norsk papirindustri. I nesten 200 år har papirfabrikken vært en del av den produksjonsnæringen som har preget den nedre delen av Glomma-regionen og Østfold. Den høye andelen av mennesker ansatt i produserende industri har formet fylket både politisk, kulturelt og økonomisk, og nå som de siste store bedriftene går konkurs eller flagger ut, blir Østfold en naturlig del av den utvikling som har foregått i nord- og vest-Europa de siste tiårene. Tilbake står en forandret økonomi og byer hvor tomme fabrikker opptar store områder tett på sentrumskjernen.

 

    Ida Börjel, Bernhard Ellefsen (red.), Geir Gulliksen, Johannes Heldén, Mette Karlsvik, Cia Rinne, Remi Nilsen (red.), Gunnar Berge, Amalie Smith, Eva Tind, Power Ekroth (red.): Fabrikkpakke: MLF 2013, bok I-IX
  • Forlag: H//O//F
  • Utgivelsesår: 2013
  • Kategori: Prosa
  • Lagerstatus:
    Mange igjen
  • ISBN:
  • Innbinding: Heftet

Andre kunder kjøpte også: