Om litteratur

329,-

Om litteratur er en essaysamling til glede for alle som vil vite noe mer om det å lese og det å skrive, og et must for alle litteraturvitere- og studenter. Samlingen kan sees på som en naturlig fortsettelse av Seks turer i fortellingenes skoger (1994). Disse essayene tar blant annet for seg litteraturens funksjoner på flere plan. Eco skriver om Oscar Wildes aforismer, om Borges' innflytelse på hans eget forfatterskap og Joyces særegne forhold til språk. I tillegg byr han også på lesning av forfattere som Aristoteles og Dante. Han drøfter problemstillinger rundt det å fortelle og skrive, intertekstuell ironi, og fiksjonens mulige verdener, og ikke minst gir han leserne innblikk i sin egen skriveprosess.

Umberto Eco er født i Alessandria i Italia i 1932. Han er professor i semiotikk ved Universitetet i Bologna, men innehar også en rekke akademiske verv ved andre universiteter over hele verden. Eco hadde forlengst plassert seg i toppsjiktet blant språkforskere da han i 1980 utga sin første roman, Rosens navn.

Om litteratur er oversatt av Kristian Østberg og Birgit Owe Svihus.

Nøkkelord: Litteratur Essay Litteraturvitenskap