Bøker i kategorien Tidsskrifter

Kun lagervarer
Kritik # 216-217
Dobbeltudgaven 216-217 bliver det sidste trykte nummer af Kritik. Tidsskriftet overgår på et endnu ikke fastlagt tidspunkt til nyt digitalt... > Les mer
Slot n°9 september 2015: Ny poesi
Medverkande: Beata Berggren, Ken Cockburn, Sagal Farah, Jörgen Gassilewski, Jørn H.... > Les mer
Ottar 1/2015: Framtiden
I Ottars framtidsnummer blickar vi mot en värld då foster växer i konstgjorda livmödrar eller i surrogatgrisar och det finns fem genetiska... > Les mer
Ottar #2 2015
Ottar är Sveriges största sexualpolitiska tidning. Reportage och fördjupande texter, debatt och krönikor, personligt och politiskt om sexualitet... > Les mer
Slot n°10 oktober 2015
Slot n°10 oktober 2015: Damer, herrar (forts.) Medverkande: Annika Aspegren och Lorine Niedecker 8 sidor (135 x 210... > Les mer
Faceless Artist no. 1
Faceless Artist er fanzine som intervjuer norske kunstnere om deres prosess og arbeide. Fanzinen er på engelsk og har som mål å gi norske... > Les mer
Slot n°11 november 2015: Konkret poesi
Slot n°11 november 2015: Konkret poesi Medverkande: Derek Beaulieu 8 sidor (135 x 210... > Les mer
Brand 1/2015
Den arabiska våren bar på löftet om att progressiva sociala rörelser kunde förändra samhällen i grunden. Vi såg folket göra uppror och... > Les mer
Brand 2/2015: Skuld
Brand är en anarkistisk kulturtidskrift och ges ut av aktivister från den anarkistiska rörelsen i Sverige. Vi i redaktionskollektivet hjälper... > Les mer
Filosofisk tidskrift 4/ 2015
Innehåll Carl-Göran Heidegren: De två filosoferna Pia Skoglund: Inte bara en nordisk ekofilosofi Charlotta Weigelt: Sokrates politiska konst Thore... > Les mer
Filosofisk tidskrift , årgang 36 nr 3/2015
Innehåll Gunnar Björnsson: Moralisk oenighet utan metaetisk absolutism Daniela Cutas: Framtidens familjer: definitioner, etik och politik Kalle... > Les mer
Filosofisk tidskrift 1/2015
Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt... > Les mer
Filosofisk tidskrift 2/2015
Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt... > Les mer
Billedkunst 6/2015
Billedkunst er et fagblad som utgis av Norske Billedkunstnere. Det er medlem av Den Norske Fagpresses Forening og Norsk Tidsskriftforening, og... > Les mer
4 Ark 11/2015: Undergång
Vi utforskar arkitekturen från ett undergångsperspektiv. Vi besöker övergivna militärlandskap på Gotland, historiens slakthus och existensiella... > Les mer
Billedkunst 3/2015
Billedkunst er et fagblad som utgis av Norske Billedkunstnere. Det er medlem av Den Norske Fagpresses Forening og Norsk Tidsskriftforening, og... > Les mer
Billedkunst 4/2015
Billedkunst er et fagblad som utgis av Norske Billedkunstnere. Det er medlem av Den Norske Fagpresses Forening og Norsk Tidsskriftforening, og... > Les mer
Lyrikvännen 5/2015: 7 ungerska poeter
Innehåll Ledare Dikt Tema: Ungersk poesi: Utdrag ur versromanen Protokoll Zsuzsa Csobanka: Dikter Dénes Krusovszky: Dikter E-postsamtal: Vad... > Les mer
Filosofisk supplement 1/2015: Fiksjon
Hvilken rolle spiller fiksjon for filosofien? Man kunne kanskje tro at filosofien, i sin søken etter sannhet og visdom, ville sky fiksjonen. Slik er... > Les mer
Lyrikvännen 3/15: Släktträd
Det är någonting som skaver med den till synes fullständiga bild ett uppritat släktträd erbjuder. Det enkelt tillrättalagda ger sken av att... > Les mer
Medusa 1/2015
Medusa är en populärvetenskaplig tidskrift som behandlar Medelhavsvärldens kulturer under antiken men även det antika arvet. Våra artiklar... > Les mer
Medua 2/2015
Paul Linjamaas berättar om den religionshistoriska bakgrunden till att fisken blivit en symbol för kristendomen och varför vi hittar fisksymbolen... > Les mer
Filosofisk supplement 2/2015: realisme
Filosofisk supplement (Fs) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Universitetet i Oslo. Tidsskriftet har som mål å... > Les mer
Karavan 2/2015
Karavan är en litterär tidskrift på resa mellan kulturer. Från Afrika, Asien och Latinamerika kommer en ny spännande litteratur som är i färd... > Les mer