Bøker i kategorien Tidsskrifter

Kun lagervarer
Replikk 41: mat
Replikk trykker aktuelle akademiske artikler av høy kvalitet. Vi legger spesielt vekt på unge skribenter, men slipper også til etablerte... > Les mer
Filosofisk tidskrift 1/2016
Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt... > Les mer
Replikk #40 Arv
Leiaren Hjørdis Maria Longva “Arv” og “Arve” ifølgje ordbøkene våre Kunsten, døden og kjærlighetens dikter Utdrag frå boka... > Les mer
Filosofisk tidskrift 4/2016
Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt... > Les mer
Filosofisk tidskrift, årgang 37 Nr 2/2016
Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt... > Les mer
Lyrikvännen 4/2016: Jäderlundiana
Lyrikvännen är Nordens största tidskrift för poesi. Sedan 1954 har FiB:s Lyrikklubb med tidskriften Lyrikvännen varit skandinaviens viktigaste... > Les mer
Lyrikvännen 3/2016: Emily Dickinson
Lyrikvännen är Nordens största tidskrift för poesi. Sedan 1954 har FiB:s Lyrikklubb med tidskriften Lyrikvännen varit skandinaviens viktigaste... > Les mer
Lyrikvännen 1/2016
Lyrikvännen är Nordens största tidskrift för poesi. Sedan 1954 har FiB:s Lyrikklubb med tidskriften Lyrikvännen varit skandinaviens viktigaste... > Les mer
Filosofisk supplement 1/2016
Filosofisk supplement har til hensikt å være en arena for å kunne uttrykke det menneskelige begjær etter forståelse – av verdenen som omgir... > Les mer
Medusa 3/2016
Medusa är en populärvetenskaplig tidskrift som behandlar Medelhavsvärldens kulturer under antiken men även det antika arvet. Våra artiklar... > Les mer
Konstnären 1/2016
Konstnären vänder sig till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer med nyheter och information om fackliga och kulturpolitiska frågor.... > Les mer
Konstnären 4/2016
Konstnären vänder sig till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer med nyheter och information om fackliga och kulturpolitiska frågor.... > Les mer
Konstnären 3/2016
Konstnären vänder sig till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer med nyheter och information om fackliga och kulturpolitiska frågor.... > Les mer
Bøygen 2/2016: h*n
Tekster som utforsker kjønn, kjønnsroller, kjønnsidentitet og de andre... > Les mer
Karavn 2/2016: Edwige Danticat
Karavan är en litterär tidskrift på resa mellan kulturer. Från Afrika, Asien och Latinamerika kommer en ny spännande litteratur som är i färd... > Les mer
Lyrikvännen 5-6/2016: Flerspråklighet
Lyrikvännen är Nordens största tidskrift för poesi. Sedan 1954 har FiB:s Lyrikklubb med tidskriften Lyrikvännen varit skandinaviens viktigaste... > Les mer
Provins 4/2016
Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att... > Les mer
Provins 3/2016
Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att... > Les mer
Lyrikvännen 2/2016
I förvandling Jag skriver dessa rader under den stora förvandlingen. Världen vänder bokstavligen. Kastanjerna exploderar i ljusgröna... > Les mer
Paletten 4/2016
Paletten vill med spännande texter av skilda slag: allt från teoretiska sammanhang till konstnärers egna texter och bildprojekt särskilt skapade... > Les mer
Paletten 3/2016
Paletten vill med spännande texter av skilda slag: allt från teoretiska sammanhang till konstnärers egna texter och bildprojekt särskilt skapade... > Les mer
Bang 1/2016: Ekonomi
Den feministiska kulturtidskriften bang startades 1991. Tanken med tidskriften var att etablera ett öppet forum för feministisk debatt, en obunden... > Les mer
Bang4/2016: Staten
Den feministiska kulturtidskriften bang startades 1991. Tanken med tidskriften var att etablera ett öppet forum för feministisk debatt, en obunden... > Les mer
Bang 3/2016
Den feministiska kulturtidskriften bang startades 1991. Tanken med tidskriften var att etablera ett öppet forum för feministisk debatt, en obunden... > Les mer