Aiolos 52-53, 2016: Auschwitz och kulturen

Tidskrift för litteratur, teori och estetik. Aiolos vill vara ett forum för djuplodande essäistik, där ordkonst och bildkonst vävs samman med den kontinentala teoritraditionen. Aiolos erbjuder ett rum för dem som vill ha nya perspektiv på litteraturen, konsten och teorin. Vi rör oss fritt i tid och rum, från Rousseau och romantiken fram till den samtida litteraturen och konsten. Redaktörer: Jan Arnald, Carin Franzén, Ingemar Haag och Jan Holmgaard.

Innehåll

 • Inledning
 • Daniel Pedersen: Om Tomas Kert´sz fotografier
 • Lars Norén: Celans aska, poesins härbärge
 • Victoria Fareld: Vladimir Jankélévitch
 • Georges Didi-Huberman: Näver
 • Rebecka Thor: Bild och Åminnelse
 • Tadeusz Borowski: Auschwitz sol
 • Hans Jonas: Gudsbegreppet efter Auschwitz
 • Peter Freudentag: Sex målningar om Warszawas ghetto
 • Göran Rosenberg: Warszawas ghetto
 • Alina Bothe: Bilder från Auschqitz
 • Markus Huss: Auschwitz mitt ibland oss
 • Claudia Welz: imago Dei och brott mot mänskligheten
 • Alana Vincent: Förlåtelse och teodicé efter Auschwotz
 • Mats O Svensson: En politisk vändning?
 • Helga Krook: att berätta, att tystna
 • Natalie Lantz: Dan Pagis, medborgare i mordets tusenåriga rike
 • Dan Pagis: Dikter
 • Freddie Rokem: Aldrig mer?
 • Sofia Nalkowska: Auschwitz barn och vuxna
 • Daniel Pedersen: Aska viska, viska aska
 • Tomas Kertész: Fotografierna
 • Anne Carson: Ur. De förlorades ekonomi
 • Simonides: Elegiska fragment
 • Lars-Håkan Svensson: Kommentar till översättningen
 • Anders Olsson: I ormvagnen
 • Jesper Svenbro: Ur Bröllop på Lesbos
 • Håkan Trygger: om Eva-Leena Skarins Synteser