Aiolos 70-71: Apokalyps

Tidskrift för litteratur, teori och estetik. Aiolos vill vara ett forum för djuplodande essäistik, där ordkonst och bildkonst vävs samman med den kontinentala teoritraditionen. Aiolos erbjuder ett rum för dem som vill ha nya perspektiv på litteraturen, konsten och teorin. Vi rör oss fritt i tid och rum, från Rousseau och romantiken fram till den samtida litteraturen och konsten.

Ordet apokalypsis tränger sig på i en tid av accelererande global uppvärmning, artutrotning och havsförsurning, växande migrationer, totalitära tendenser inom demokratins ramar och så till råga på allt en oförtröttlig pandemi. Våra samhällen och hela vår värld befinner sig i en akut situation: man kan rentav ana ett slut.

Ändå är en sådan insikt inte ny. Det här numret av Aiolos inleds med översättningen av en fragmentarisk undergångsvision från 800-talet f.Kr. och rör sig över kristen och muslimsk apokalyptik via Völvan, Immanuel Kant och Jean-Baptiste Cousin de Grainville till samtida litteratur, filosofi och zombiekroppar, för att sluta hos Andrej Tarkovskij och ett visset träd på Gotland.

Det här numret av Aiolos har ett syskonnummer: Divan 3–4 (2020). Missa inte det heller!

Innholdsfortegnelse:

 • Inledning.
 • Bileam, Beors son: [Kombination I].
 • Göran Eidevall: Siarens mardröm och drömtydarens misslyckande.
 • Håkan Trygger: Alfa och omega: apokalypsen och historien.
 • Niklas Haga: Rationell apokalyps: sluttidsorientermg med Bruno Latour.
 • Douglas Mattsson & Simon Sorgenfrei: Domedagens angelägenheter.
 • Oddnejm: Neuraths båt.
 • Dimitris Lyacos: Ur Z213: EXIT.
 • Immanuel Kant: Alla tings slut.
 • Sven-Olov Wallenstein: Kant och de yttersta tingen.
 • John Swedenmark: Undergångsdrömmar och underströmmar.
 • Marcia Sá Cavalcante Schuback: Varje dag tar världen slut.
 • Christian Abrahamsson: Horror vacui.
 • Torbjörn Elensky: Hemma i avgrunden.
 • Ingemar Haag: Reboot: att se bortom det mänskligas rand.
 • Bo Madestrand: Samtal med Waldersten.
 • Niklas Nenzén & Anna-Karin Selberg: Den apokalyptiska kroppen.
 • Hans-Roland Johnsson: Den första sista människan.
 • Axel Andersson: Apokalypsens sanning.
 • Christo Burman: Skyldig att förändras.

Ett eskatologiskt dubbelnummer illuminerat av konstnären Jesper Waldersten.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Andre kunder kjøpte også: