Ariel 2–3/2005 – Aniara i Tjuvasjien: En dokumentär tågmovie

I vårens sista nummer följer Ariel Aniaras färd till Tjuvasjien i april 2005.

Det skulle ha varit en berättelse om ett litterärt experiment, ett projekt som med utgångspunkt i ett stycke litteratur skulle ha förenat eleverna på två gymnasieskolor, åtskilda av en halv kontinent. Skolorna låg i Kristianstad, Skåne, respektive i Tjuvasjien, vid Volgakröken i det inre av Ryssland. Verket det handlade om var Harry Martinsons Aniara.

Det skulle ha varit berättelsen om en resa, om några dagar i april på den högra Volgastranden – en berättelse som hade kunnat börja på bekant vis: »det var en gång en svensk, en ryss, en norrman, en finne, tolv tjuvasjer, två udmurter, en burjat, en kazak, tre tatarer, Harry Martinson – och så Bellman«. Men hur den berättelsen än hade klamrat sig fast vid sanningen (och så här långt håller den sig strikt till sanningen, sånär som på antalet svenskar och ryssar i början: de var fler) hade den sett ut som en rolig historia som löpt amok. Det är den på sätt och vis också. Just därför måste den berättas på ett annat vis.

Projektet är genomfört, experimentet avslutat, men berättelsen (en »utvärdering«) är det ännu tidigt att börja skriva: den energi projektet lösgjorde slök det självt efter hand, eller omsatte i nya arbeten, verk och samarbeten, som försvann mot och bakom sina respektive horisonter. Där får de tillsvidare verka vidare, ostörda: lyssnar man kan man kanske höra ljudet av dem, ett susande eller sorl från andra slätter, Gud vet på vilket språk.

Så istället för en »berättelse« blir det ett collage eller flätverk av röster, ett hörspel i tryck, från dessa slätter. En tågmovie, kort sagt.

Innehåll

Olga Tokarczuk: ur Daghus, natthus
Bodil Zalesky: Världen på polska. Om Tokarczuk och Stasiuk

Kristina Lundblad: Om Löneförhöjningen (tänkt som efterord)
Georges Perec: ur Löneförhöjningen

Eric Pauli Fylkeson: Sex lektioner (med lyrisk inledning)

Aniara i Tjuvasjien. En dokumentär tågmovie
Förtexter: Detta har hänt
»Aniara i Tjuvasjien«
Eftertexter

Lyrisk färdknäpp
Maria Wahlström: Om Alexander Ahndoril

Kritik
Sara Gordan till Magnus Florin m.a.a. Gåvor
Mikael Nydahl om Carl Frode Tillers Slänt
Michael Economou om Gunnar Lundins i rörelse
Thomas Nydahl om Anders Johanssons Trädgårdarna
Mikael Nydahl om Czeslaw Miloszs Det
Thomas Nydahl om Pekka Tarkkas Pentti Saarikoski II
Michael Economou om Paula Henriksons Dramatikern Stagnelius
Jonas Ellerström & Mikael Nydahl om 2004 års finlandssvenska prosa och poesi