Ariel 3–4/2006 – Allt längre: Ajgi

Den 21 februari i år avled Gennadij Ajgi på ett sjukhus i Moskva, oväntat, efter en kort tids sjukdom, vid sjuttiotvå års ålder. Den poet som vigt sitt verk åt att lära språket vårda sig om sina sköra gränser in mot tystnaden har nu själv passerat denna sköra gräns, och slutligen upptagits i dödens större tystnad. Han lämnar en vittförgrenad, fint tecknad, ljust strålande tomhet efter sig.

Poesin är, med Ajgis ord, ett »samtal på avstånd« som inte tar slut när poetens liv gör det – det blir bara tvunget att fortsätta i nya former, över sina nya avstånd. Dessa »nya former« åberopar Ajgi själv överallt i sin poesi. En sen diktsamling heter »Fortsättning på avfärden« – och jag hoppas att detta nummer inte bara ska ge ett porträtt av Ajgi som poet, utan också avspegla hur denna »fortsättning« på hans »avfärd« ter sig från vår horisont. Genomförandet av den andra internationella poesifestivalen i Tjeboksary i höst är en sådan fortsättning: i numret återfinns därför några av de texter som skrivits till festivalantologin under det gemensamma temat »poesin och landskapet«. En annan är den svenska utgåvan av Ajgis skrifter i poetik, ur vilken essän »Sömn-och-poesi« är hämtad. Att »han själv« är borta sätter därför inte punkt för dessa samtal – punkter förekommer över huvud taget i hans poesi oftare tre och tre än en och en, det vill säga i en form som pekar vidare framåt, in i det oavslutade, det förlängt pågående. Det gör också hans andra favoritskiljetecken: tankestrecket. Låt oss därför hellre avsluta med ett sådant, och påminna oss om att det också är ett anföringstecken: det tecknar den uppmärksamma tystnaden inuti samtalet, där talet hejdar sig till lyssnande, och lyssnandet samlar sig till tal –

M.N

INNEHÅLL

Allt längre: Ajgi
Mikael Nydahl: Allt längre: Ajgi
Olga Sedakova: Ajgi: avfärd
Sergej Zavjalov: Ajgis poesi: samtal med den ryske läsaren
Sigitas Geda: Vi levde som bröder
Atner Chuzangaj: »Tystare än döden och tystare än du«
Dmitrij Vorobjov: En väg till Ajgi
Peter France: Till Gennadij Ajgi
Knuts Skujenieks: Till minnet av en vän

»Poesin och landskapet«
Erik Bergqvist: Ett annat landskap
Larisa Mardanova: Diagnos
Ann Hallström: Saknaden
Gunnar Wærness: Poesien og landskapet

»Sömn-och-poesi«
Gennadij Ajgi: Sömn-och-poesi

Nøkkelord: Tidsskrifter Litteratur Poesi

Andre kunder kjøpte også: