Ariel 5/2005 – Tre sekunder himmel: Om och av Sigitas Parulskis

Under åren 2002–2004 gav Ariel ut »3xBaltikum«, en serie ung baltisk poesi. Nu följer vi upp ett av de författarskap som introducerades där och ger ut två separatvolymer av den litauiske poeten Sigitas Parulskis. Dels den kultförklarade debutromanen »Tre sekunder himmel«, som skildrar Sovjetlitauens sista år genom ögonen på en ung f.d. filosofistudent och f.d. fallskärmssoldat, dels »En hund av marmor«, ett omfattande dikturval sammanställt av poeten själv. I detta nummer texter ur och kring dem båda.

Innehåll

Magnus Holmqvist: Den halkyoniska möjligheten hos Vilhelm Ekelund

Sigitas Parulskis.
Sigitas Parulskis: Dikter ur En hund av marmor
Sigitas Parulskis: Utdrag ur romanen Tre sekunder himmel
Jonas Öhman: Bland farbröder och fittor. Om Sovjetarmén och gaturyskan

Lyrisk färdknäpp
Sigitas Parulskis: Hudar till garvaren
Mikael Nydahl: Att flå en hund av marmor

Kritik
Mikael Nydahl om Per Pettersons Ut och stjäla hästar
Mikael Nydahl om Andrej Belyjs 2:a symfonin
Mikael Nydahl om Michail Saltykov-Sjtjedrins Historien om en stad
Thomas Nydahl om JMG le Clézios Afrikanen och Noëlle Châtelets Den sista lektionen