Ariel 6/2004 – 4 x Stig

I årets sista nummer presenterar vi inte mindre än fyra kopior av Stig Dagerman, alla på scen samtidigt i Lucas Svenssons pjäs Strömming på Cattelin, samt en femte Stig, sådan han framträder i dagermanpristagaren Elfriede Jelineks Ordet som kött.