Fett 3/2007 – Krig

Krigen kjønner

Forsvaret blir annerledes hvis flere kvinner gjør tjeneste i militæret, hevder noen. Hva slags kjønnsperspektiv ligger bak et slikt argument? Og hvilke tanker om kjønn ligger til grunn når man hevder at kvinner burde slippe vernepliktsbyrden, ettersom de allerede er pålagt en omsorgsbyrde? 

Noen av tilhengerne av kjønnsnøytral verneplikt argumenterer med at rettigheter og plikter i et samfunn bør være like for kvinner og menn. Den nye stortingsmeldinga om økt kvinneandel i Forsvaret argumenterer for dette, med loven om allmenn vernplikt som premiss. Det gjør også forsvarsministeren. Like rettigheter og plikter mellom kjønnene er selvfølgelig vanskelig for en feminist å være imot. Men debatten om kvinnelig verneplikt krever også en debatt om militarisme og hva militæret skal være. Den krever en feministisk forsvarspolitisk diskusjon, ikke bare en balansefeministisk diskusjon, hvor lik representasjon er lik god feminisme.

Nøkkelord: Tidsskrifter Feminisme

  Siri Lindstad (red.): Fett 3/2007 – Krig
 • Forlag:
 • Utgivelsesår: 2007
 • Tidsskrift: Fett
 • Kategori: Tidsskrifter
 • Lagerstatus:
  Få igjen
 • Antall sider: 66
 • ISBN: 9771504192010
 • Innbinding: Heftet