Neo 1/2015

Neo är ett liberalt kvalitetsmagasin om politik, samhälle och framtid. Vi riktar oss till engagerade människor som vill ha ny kunskap och bättre argument, bli bekräftade och utmanade. Människor som är intresserade av vad som händer i omvärlden och vill vara med och förändra framtiden. Och som söker ett alternativ till mediernas gängse verklighetsbeskrivningar och perspektiv. Magasinet innehåller reportage, intervjuer, essäer, notiser, rundabordssamtal, fotografier med mera i en avdelning där tonen är mer resonerande och undersökande. Skribenterna väcker frågor och tar med läsaren till spännande människor och platser. De återger inte bara anekdotiska berättelser, utan använder fakta som belägger att mer generella slutsatser kan dras av materialet. I en annan avdelning av tidskriften finns spetsigt opinionsmaterial. Vi har liberala värderingar och står upp för demokrati, individens delaktighet och egna ansvar, mänskliga fri- och rättigheter, pluralism, det civila samhället, företagande och bildning. Vi gillar fria marknader och fria människor. Vi tror på människans förnuft och skaparglädje. Neo är inte rädd för att driva en linje i olika frågor och att publicera provokativ och utmanande röster. Det sker i form av ledarartiklar, kolumner, kåserier, krönikor, stick, politisk satir etcetera. Tidningen arbetar i en anglosaxisk journalistisk tradition, i vilken man skiljer på news och views. Vår ambition är att presentera det bästa av det viktigaste. Neo översätter och publicerar därför artiklar från omvärlden för att introducera nya idéer och röster för en svensk publik. Vi samarbetar med ett antal tidningar och tankesmedjor i Washington, London, Bryssel, Delhi och Hong Kong. Neo kommer ut med sex pappersutgåvor per år – vi ska erbjuda lustläsning, inte pliktläsning. Tidskriften utnyttjar också webben och publicerar här kontinuerligt fler artiklar, kalendarier, kommentarer, ljud och bild och annat smått och gott för att komplettera den tryckta tidskriften. Även underlag och arbetsmaterial från de artiklar som går i tidskriften som ljudfiler med intervjuer redovisas på nätet. Neo visar med detta anslag – ”open source journalism” – att vår journalistik strävar efter att vara intellektuell, genom att tydligt redovisa fakta och källor. Neo tänker leva som det lär, efter marknadsekonomins principer. Vid sidan av intäkter från annonsörer och prenumeranter har ett antal stiftelser, företag och privatpersoner donerat pengar för att det ska vara möjligt att ge ut denna kvalitetstidskrift i ett så litet språkområde som det svenska. Filantropi är en viktig del av en fri ekonomi.

  Paulina Neuding (red),: Neo 1/2015
 • Forlag:
 • Utgivelsesår: 2015
 • Tidsskrift: Neo
 • Kategori: Tidsskrifter
 • Lagerstatus:
  Få igjen
 • ISBN:
 • Innbinding: Heftet