Nordisk arkitekturforskning 1/2008 – Designing the Experience City

Tidskriften Nordisk Arkitekturforskning är ett samlande forum för utveckling av den nordiska arkitekturforskningen. Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år och föreningen arrangerar årligen angelägna symposier och konferenser.

UR INNEHÅLLET: Gitte Marling: The Experience City and challanges for Architects and Urban Designers • Dorte Skot-Hansen: The City as Stage – but for whom? The challenges of the experience economy to cultural and urban planning • Gitte Marling, Ole B Jensen & Hans Kiib: Designing the Experience City – The role of Hybrid Cultural Projects • Lasse Andersson & Bo Stjerne Thomsen: Performative experiments and cultural re-planning – recapturing the spectacle of the city • Martin Zerlang: Experiencing Israel Plads • Anna Marie Fisker & Tenna Doktor Olsen: Food, Architecture adn Experience Design • Lea Holst Laursen: Palm Beach and Naval Battle – Events and Experiences in a Danish Fringe Area.

Nøkkelord: Tidsskrifter Arkitektur

Andre kunder kjøpte også: