Nordisk arkitekturforskning 2/2008: Landscape and Landscape Architecture

Tidskriften Nordisk Arkitekturforskning är ett samlande forum för utveckling av den nordiska arkitekturforskningen. Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år och föreningen arrangerar årligen angelägna symposier och konferenser.

UR INNEHÅLLET: Pia Bille: Landskab og landskabsarkitektur • Maria Hellström: I väntan på berättarrösten: Öresunds Filkommissions "platsdatabas" och det urbana landskapets manuskriptur • Thomas Juel Clemmensen: Vejnetter og det urban-rurale landskab • Claus Peder Pedersen & Claudia Carbone: Fremtidens by- og landskabsudvikling omkring motorvejen • Christina Kvsithøj: Life forms. Learning from Corner • Rune Chr. Bach: "Surface Strategies" som landskabsurban metode • Pia Bille: Byudviklingsplanlægning mellem urban design og netværksstyrning • Gunnar Sandin: Keys to heterotopias – an actantial approach tp landfills as societal mirrors • Ellen Braae: Det naturskønnes genkomst? – om relationelle metamorfoser.

Nøkkelord: Tidsskrifter Kunst Arkitektur