Nordisk arkitekturforskning 3/2008

Tidskriften Nordisk Arkitekturforskning är ett samlande forum för utveckling av den nordiska arkitekturforskningen. Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år och föreningen arrangerar årligen angelägna symposier och konferenser.

UR INNEHÅLLET: Annemie Wyckmans: Arkitektur i et ressursperspektiv • Gry Kongsli, Marianne Rygahug, Knut H. Sørensen: Miljøarkitekten: Dirigent eller deltaker? • Karin Buvik, Anne Grete Hestnes: Interdisciplinary approach to sustainable building. Experiences from working with a Norwegian demonstrations building on retrofiting • Anne Sigrid Nordby, Finn Hakonsen, Bjørn Berge, Anne Grete Hestnes: Salvageability, implications for architecture • Bjørn Erring, Harald Høyem, Dag Nilsen: Ressurser og tradisjon i utvikling. Tilfellet Chen Lu, en landsby i Kina • Eli Støa: Urban cottages – rural homes? • Annemie Wyckmans: Enviromental learning in architecture. From individual choise to collective responsibility.