Norsk filosofisk tidsskrift 1/2009

Atle Måseide: Kants teori om straff: Lar den seg forsvare?

Pål Mykkeltveit: Empiri og relasjonar – Om Georg Simmels brott med nykantianismen

Kjerst Fjørtoft: Anerkjennelse i lys av liberale rettferdighetsoppfatninger

Finn R. Johannessen: Republikanisme og dydsetikk– Om aktualiteten til den republikanske tradisjonen i politisk teori

Johannes Servan, Lars Petter Storm Torjussen og SimenAndersen Øyen: Livets logos. Intervju med Anna-Teresa Tymieniecka

Steinar Bøyum: Å vite hva man tror – Selverkjennelse og førstepersonautoritet hos Davidson, Hacker og Wittgenstein

 

Nøkkelord: Tidsskrifter Filosofi Idéhistorie