Norsk filosofisk tidsskrift 2/2010

Norsk filosofisk tidsskrift er en viktig formidlingskanal for norske filosofer, og representerer både bredden og det beste innen norsk filosofi. Tidsskriftet legger hovedvekten på spesifikke faglige problemstillinger og artikler som presenterer sentrale filosofiske forfatterskap, og publiserer dessuten bidrag fra de øvrige skandinaviske landene. Temautgavene dekker en rekke ulike filosofiske emner. Tidsskriftet er åpent for debattinnlegg og anmeldelser av aktuell filosofisk litteratur. Norsk filosofisk tidsskrift utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Norges forskningsråd. Norsk filosofisk tidsskrift retter seg mot forskere, lærere og studenter i filosofi, men henvender seg også til andre fagmiljøer. Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året og publiserer hovedsakelig på norsk.