Norsk filosofisk tidsskrift 3/2008

Ketil Bonaunet: Omsorg for andre i Aristoteles’ etikk

Kjell Madsen: Behovet for det usammenlignbare

Lars Östman: Bandlysningens Arkitektur – En introduksjon til Giorgio Agambens og Paul Virilios urban-filosofi

Olav Gundersen: Subjektets a priori og naturalismens metafysiske refleksjonsforbud

Alistair Hannay: Å forstå menneskesinnet som en integrert del av naturen

Steffen Borge: Tranöys dilemma

Asbjørn Grønstad: Om Ernst Cassiers Form og Teknikk

Nøkkelord: Tidsskrifter Filosofi Idéhistorie