Norsk filosofisk tidsskrift 4/2008

Knut Ove Eliassen: Tingenes tale; epistemologi, estetikk og eksistens hos Michel Foucault.

Cato Wittusen: Å forstå langsomt – Om Wittgensteins litterære metode.

Christian E. Erbacher: Analysis and Interpretation – Two kinds of clarification in Wittgenstein’s early and middle period.

Hein Berdinsen: Cassirer og Heidegger i Davos: Heideggers kant.

Oversettelse

Diskusjonen mellom Ernst Cassirer og Martin Heidegge i Davos (oversatt av Lars Petter Storm Torjussen)

Bokanmeldelse

Simen Øyen: Peter Kemps Världsmedborgaren – Politisk og pedagogisk filosofi för det 21. århundradet.

 

Nøkkelord: Tidsskrifter Filosofi Idéhistorie