Nutida Musik 3/2008: Elektroakustisk musik/EAM

Nutida Musik en tidskrift om och omkring modern konstmusik. Nutida Musik har funnits sedan 1957.

UR INNEHÅLLET: Sound och ideologi • Musik som social praktik • Natasha Barrett: Manifest • Empreintes digitales • Elektronisk miljöaktivism • Pedagogiska projekt • Öppet brev • Tidsdokument: Ljudslöjd • Pythagoreisk slöja • Enkät: Residence • Ideal • Visby • Debatt: Sound Art • Påläst • Avlyssnat • Besökt • Åke Parmedrud • CD: Academic Noise.

Nøkkelord: Tidsskrifter Musikk Samtidsmusikk