Nytt Norsk Tidsskrift

I dette nummeret:

Torgrim Titlestad: Tilbake til sagaene

Dag Vidar Hanstad: Det olympiske maktspillet

Cecilie Naper: Fra mangfold til enfold

Gunnar Skirbekk: Ex.phil. – eit reformforslag

Jan F. Qvigstad: Om å holde ord

Endre Stavang: En juridisk kommentar

Henrik Syse: Noen filosofiske refleksjoner

Francis Sejersted: Ettertanke om bindingens dilemmaer

Ottar Brox: POlarisering i norsk islamismedebatt

Oddbjørn Leirvik: Kulturelle muslimar

Svein Atle Skålevåg: Det generelle, det spesifikke og historiens metode

Mari Lending: Forsiktig om det monumentale