Nytt Norsk Tidsskrift 4/2008

Tema: Norge og EU – Rett og politikk

Innhold

Fredrik Sejersted: Norges rettslige integrasjon i EU

Helene Sjursen: Fra bremsekloss til medløper: Norge i EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk

Fredrik Bøckman Finstad: Norges tilknytning til EUs justis- og innenrikspolitikk

Ulf Sverdrup: EØS som modell

Lars Christian Blichner: Fem mulige grunner til å akseptere EØS-avtalen

Erik Oddvar Eriksen: Norges demokratiske underskudd

Helge Høibraaten: Nicolaus Sombart (1923-2008)

Anine Kierulf/Helge Rønning: Solstads autoritære lengsel

Jon Elster: Svar fra en halvstudert røver

Håvard Hegre: Replikk til Elster

 

Nøkkelord: Tidsskrifter Samfunn Politikk EU